Listopad 2012

Dar

18. listopadu 2012 v 15:46 Poetry
Řekls mám tě rád,
co mi za to můžeš dát?
Svoji něhu můžu dát,
co víc si můžeš přát?
Nemá mi co zbýt,
nic jen nic,
snad slzy na zem padajíc.

Řekls přec mám tě rád,
co víc mi ještě můžeš dát?
Svoji duši můžu dát,
co víc si ještě můžeš přát?
Nemá mi co zbýt,
nic jen nic,
snad slzy na zem padajíc.

Řekls přec mám tě vážně rád,
co víc mi ještě můžeš dát?
Svoje srdce můžu dát,
co víc si ještě můžeš přát?
Nemá mi dál co zbýt,
nic jen nic,
snad slzy na zem padajíc.

Řekls už tě nemám rád,
tys neměla mi dost co dát.
Však ale všechno jsem ti odevzdala,
svoji něhu, duši, srdce darovala.
A co mi mělo zbýt?
Nic už nic,
jen slzy na zem padajíc.